Jobba hos Conemi?

Vi söker alltid duktiga medarbetare inom IT och telekom att utöka vår "familj" med.

Läs mer...Start Tjänster Jobb Kontakt

Nyttan med konsulter
Konsultverksamhet handlar om att snabbt få in rätt person på rätt plats då denna resurs saknas inom det egna företaget. De flesta verksamheter behöver vid något tillfälle anlita yttre kompetens för att t.ex. snabbare kunna expandera eller anpassa sig snabbt till en given situation.

Våra områden
Conemis konsulter har alla ett antal års erfarenhet inom IT- och telekom-branschen. Kunskapsområdena spänner över flertalet tekniker och tjänster, som t.ex.

  • Systemarkitektur
  • Projektledningsroller (t.ex. team/object leader)
  • Applikationsutveckling i Windows- och UNIX-miljö
  • Inbyggda system
  • User experience (t.ex. interaktionsdesign och användartester)
  • Databashantering
  • Bildbehandling
  • 3D-grafik/OpenGL
  • DRM/säkerhet

Copyright © Conemi AB Start | Tjänster | Jobb | Kontakt